HHG logo

The Young Evil

2007

Pilot, thriller, 13 min, Color, 35 mm

Actors

Crew

Equipment Rentals

Post-production

Special Thanks to:

  • Alexey Zakharenko, Alexander Gaditsky, Dmitry Amosov, Denis Zamiralov, Yana Bogdanova, Julia Lukashuk, Anna Garnova, Victoria Kashtan, Dmitry Sokolov, Mikhail Shalyapin, Rostislav Strigalyov, Sergey Fedorov, Evgeny Sazonov, Irina Vinogradova, Sergey Pasternak, Artem Omelchenko, Taras Omelchenko, Sergey Grigoriev, Vyacheslav Korneyevets, Elena Kukushkina, Alexey Marfitsyn, Alexey Skvortsov, Anton Puzyriov, Vyacheslav Belyaev, Andrey Sobolev, Lidia Erokhina, Ultra Star company and Sergey Bachurin in person

News and Press Releases